Bubblemakers - "Výrobci bublin"

bublemakersJe program pro seznámení nejmenších s potápěním s přístrojem.

Trénink je veden v bazénu nebo kontrolovaných podmínkách do hloubky maximálně 2 m pro účastníky od 8 let. Děti si formou hry s danými pravidly vyzkouší potápění s kompletní potápěčskou výstrojí za dohledu zkušeného profesionála.

Program není kvalifikačním stupněm, je pouze přípravou pro další pokračování.

 

Cena: 2300,- Kč