CENA = 29 975,-

DATUM = 29.10. - 5.11. 2016

 

ORIENTAČNÍ ITINERÁŘ:


1.den: přílet do Egypta - Hurghady či přímo Marsa Alamu, transfer z letiště na jih do přístavu Marsa Alam (z Hurgahdy cca 250km, z letiště v M.Alamu (poblíž Ghalebu cca 50km), nalodění kolem 12hod či dřív dle připravenosti lodě. Pokud bude loď nachystaná k vyplutí je možné za příplatek 25 Euro vyplutí a potápění už tento den.

2.den: ráno mezi 8-10hod vyplutí z přístavu, rozpotápění na mělčích reefech poblíž pobřeží -Shaab Marsa Alam, Shaab Sharm - protáhlý reef doutníkovitého tvaru se stěnami spadajícími do velkých hloubek. První místo kde máte šanci na setkání se žraloky a velkými pelaktickými rybami. Večerní přejezd na St.Johns. Pře vyplutí z přístavu v Ghalebu rozpotápění na Marsa Mubarak nebo Marsa Shoana - přípobřežní zátoky s výskytem velkých želv a šancí spatřit i dugonga

3.den: potápění na útesech St. Johns : jedná se o několik kilometrů dlouhou  i širokou oblast samostatných útesů doposud téměř nedotčených lidskou činností. Mezi potápěči se těší velké oblibě především díky častým setkáním se všemi možnými druhy žraloků (včetně kladivounů, žraloků šedých, útesových i dlouhoploutvých), mantami i želvami… K jeho nejzajímavějším částem patří:

Habili Ali – středně velký podlouhlý útes zvedající se k hladině z veliké hloubky, apřitahující malé i velké druhy ryb. Plochý vrchol útesu, jež končí asi 2 m pod hladinou, je bohatě porostlý tvrdými korály, zatímco téměř kolmé stěny jsou zdobeny měkkými druhy korálů a obrovskými gorgoniemi. Během ponoru se zde s velkou pravděpodobností setkáme s útesovými žraloky i s jejich většími příbuznými– žralokem šedým, stříbrocípým a ráno i s menšími hejny kladivounů. Kromě žraloků se zde vyskytují samozřejmě i napoleoni, barakudy, tuňáci, murény, při troše štěstí i manty a želvy. Dle našich zkušeností je právě zde největší výskyt žraloků šedých, kladivounů a mant a jedná se o jedná z nejlepších egyptských potápěčských lokalit.

Habili Ghafar – další nádherná lokalita s bohatými, nádherně zbarvenými měkkými korály i velkými gorgoniemi. Občas je ale potápění zde  náročné kvůli proudům a nechráněnému kotvení. Jedná se o malý útes ve tvaru kužele vynořující se z velkých hloubek a končící 3m pod hladinou.Ve větších hloubkách se opět i zde vyskytují žraloci šedí či kladivouni, ale i další pelaktické ryby včetně mant…

Gotta Soraya / Small Gotta - další menší útes vynořující se z hlubin, který lze obeplavat během jednoho ponoru. SZ stěna útesu je zdobená obrovskými gorgoniemi, východní a severní stěny jsou porostlé především barevnými měkkými korály. Ze žraloků se zde nejčastěji vyskytují klasičtí útesoví, dlouhoploutví, šedí i kladivouni….

Dangerous reef - méně navštěvovaný reef s vnější stranou pokrytou korálovými zahradami a s korálovými bloky a věžemi na západním cípu,…

Gotta Um Arruk - další zřídka navštěvovaný reef s hloubkami do 20m který se vyznačuje velkým množstvím korálových věží na východní a především západní straně. Oblíbené místo útesových žraloků, velkých napoleonů, murén a drobnějších korálových ryb.

Big Gotta – největší reef Johnsu s platem porostlým měkkými korály a třemi nádhernými klauními městečky na jižním platu

Abu Basala - podlouhlý útes podkovovitého tvaru – noční kotviště St. Johnsu. Jeho vnější členité stěny vytvářejí mnoho převisů i menších jeskyněk a postupně přecházejí v mělké, ale bohaté korálové zahrady s velkým množstvím korálových ryb a častým výskytem žraloků bělocípých…
2.den po 3.ponoru přejezd směr sever - nocování a noční ponor u ostrova Sirnaka nebo na Sataya south.

4.den: ráno Sataya West (Dolphin Reef) – místo proslavené častým výskytem delfínů dlouholebých v severní laguně tohoto rozsáhlého reefu.  Při potápění na vnějších stěnách pak můžete kromě bohatých korálových  porostů spatřit další druhy velkých ryb (napoleony, barakudy, murény, popř. i žraloky či tuňáky). Možnost ponoru na vnější straně - s korálovými zahradami přecházející v prudký sráz do hlubiny… Shaab Mahsour – další hluboký reef s možností výskytu žraloků. Na severní i jižní straně reefu jsou plata pokrytá korály, přitahující hejna ryb. Shaab Claudia či El Malahi – nádherně členité útesy, jehož části jsou protkány množstvími trhlin, jeskyní, kaňony a podmořskými tunely. Okraje těchto útesů pokrývají bohaté korálové zahrady v hloubce 5 až 20 m. V blízkosti refů je několik osamocených korálových homolí taktéž bohatě pokrytých tvrdými i měkkými korály. Nocování na Wadi Gemal

5.den: Shaab Sharm - polodlouhý reef končící na jihu krásně porostlým platem, přitahující velké množství ryb… Habili Marsa Alam – několik bohatě porostlých korálových homolí na volném moři spadající do 20-ti metrové hloubky a přitahující malé, ale i větší ryby jako barakudy, kranase, tuňáky… Shaab Marsa Alam – driftový ponor z vnější strany reefu s bohatou korálovou zahradou a mnoha korálovými bloky…nocování na Shaab Marsa Alam. V případě zájmu celé skupiny možnost zařadit do programu šnorchlování v delfíní rezervaci Samaday + potápění na vnější části totoho reefu – bohaté korálové zahrady, věže, jeskyně….

6.den: Elphinstone - nejzajímavější útes v této oblasti se strmými stěnami proslavený nejen bohatou podmořskou faunou i flórou, ale především žraloky dlouhoploutvými prohánějícími se často přímo pod kotvištěm lodí v bezprostřední blízkosti potápěčů… Kromě nich se tu vyskytují  při troše štěstí i žraloci útesoví, šedí, brzy ráno kladivouni či liščí žraloci,…(kladivouni, žraloků dlouhoploutvých, útesových, manty, velcí tuňáci, kranasové, barakudy… ), Abu Dabbab či šnorchlování na Marsa Shoaně s možností výskytu dugonga. Odpoledne návrat do výchozího přístavu. Přes noc či ráno transfer na letiště do Hurghady

7.den: transfer na letiště, odlet do ČR, Praha

!!!Tento program je pouze orientační - může být změněn na základě dohody účastníků akce, vlivem povětrnostních podmínek nebo z rozhodnutí kapitána lodi a pot. průvodce!!!

Cena safari zahrnuje:
•    6-ti denní potápění (2-4ponory denně) na plně vybavené pot. lodi s posádkou a divemasterem, kompresory, generátory, čluny...
•    ubytování ve dvoulůžkových kajutách na lodi
•    plná penze během pobytu na lodi včetně nealko nápojů
•    zapůjčení potápěčské lahve(12L) a olov(opasek vlastní!!)
•    transfery z a na letiště v Egyptě
•    pokud se nebude 1.nebo 7.noc spát na lodi- ubytování v hotelu
•    letenku Praha – Marsa Alam – Praha / daný charterový let /
•    30kg zavazadlo

Cena nezahrnuje:
•    bakšišné posádce 30Euro/os.
•    egypt. vízum (25USD)
•    nitrox do 32% - 5€/lahev 12L nebo 60Euro/neomezené plnění po celou dobu akce
•    15L láhve – 30€/týden

 

 

Pro ostatní informace volejte na číslo 735 027 767


Pas musí být platný ještě 6 měsíců po příletu do ČR, od všech klientů je vyžadována kopie pasů (na vystavení povolení k vyplutí), každý účastník je povinný se pojistit na potápění / třeba DAN.

 

Heaven Robin
SPECIFIKACE: v provozu od 1.7.2016, povolení pro Area 1,2. Kvalita ****,ocelová konstrukce trupu
DÉLKA: 32m
ŠÍŘKA: 8m
MOTORY: 2x 1150Hp MAN, 2 x kompresor, 2x generátor, klimatizace, desalinační zařízení
KAJUTY: 12 kajut pro klienty (3x s manželskou postelí, 9 x se 2 oddělenými postelemi) + kajuta pro pot. průvodce,
Jídelna na 1.palubě + saloon na 2.palubě

 

1468826199 1468826217
1468826247 1468826264
1468826287 1468826307
1468826324 1468826337
1468826367 1468826387