PADI kurzy

intro_diveIntro Dive je ochutnávací ponor s instruktorem PADI (ponor na zkoušku, zkušební ponor), který Vám umožní nahlédnout alespoň na okamžik do podvodního světa. Je vhodným začátkem potápění a pokud si nejste jisti, jestli je potápění zrovna pro Vás, tak právě tento ponor Vás v tom ujasní. Před vstupem do vody se dozvíte základní pravidla bezpečného potápění a seznámíte se  svou výstrojí, která Vám bude po dobu ochutnávky zapůjčena.

Přehled lekce:
Kurz se skládá ze tří částí : rozsah výuky dvě hodiny .

 • teoretická příprava a montáž výstroje - dozvíte se:
  • z čeho se skládá potápěčská výstroj a jak ji správně sestrojit výhody a nevýhody různých typů výstroje
  • jak nalézt správné množství zátěže
  • jak správně dýchat pod vodou
  • co dělat během sestupu a jak vyrovnávat tlak v uších během potápění
 • potápění v bazénu
  • zjistíte jak je to jednoduché i pod vodou
  • pokud budete mít chuť, je možné si vyzkoušet některé z cviků, se kterými byste se setkali během kurzů potápění (vylévání masky, znovunalezení automatiky, vyvážení v neutrálním vztlaku, správné plavání s ploutvemi atd.)
 • demontáž a mytí výstroje
  • naučíte se jak správně pečovat o potápěčskou výstroj , aby se během transportu a uskladnění neničila.

Termíny konání jsou po dohodě s instruktorem na bazéně nebo třeba u Vás.
Přihlášky telefonicky nebo e-mailem a to nejpozději 2 dny před začátkem akce.

Požadavky:

Minimální věk: 10 let
Předchozí zkušenosti s potápěním:  žádné nebo minimální
Co s sebou:  plavky, ručník

Cena 995,- Kč

3diversJe určen těm, kdo se chtějí stále potápět za doprovodu instruktora, nebo těm, kteří mají málo času a chtějí si kurz rozdělit do dvou částí, neboť obsah znalostí a dovedností kurzu Scuba Diver je právě polovinou následného kurzu Open Water Diver, což samozřejmě naznačuje, že v následném kurzu Vám bude kreditováno všechno, co se v tomto kurzu naučíte. Zvládnete zde tři části teoretické přípravy, tři části přípravy na bazénu a dva ponory na volné vodě.

with_fishZákladní potápěčská kvalifikace
kurz PADI je moderní výukový program, který Vás atraktivní formou seznámí a naučí základům bezpečného potápění s přístrojem a otevře cestu do povodního světa.
 Tento kurz je určen pro začátečníky, kteří se chtějí potápět bez dohledu instruktora. Na kurzu je maximálně 6 účastníků, protože preferujeme na úplném začátku individuální přístup. Teorie se vyučují v našem potápěčském centru na Vinohradech v Lipové 8/1650 ve dnech a hodinách dle přání skupiny, většinou odpoledne nebo večer. Bazény jsou prováděny v blízkém areálu Slavia Praha / Vršovice / v pevných večerních hodinách opět dle možností a přání skupiny. Závěr kurzu na „otevřené vodě“, který trvá dva dny, je možno dokončit buď v ČR / lomy, přehrady / nebo u moře na našich zájezdech a cestách za potápěním v Chorvatsku,Rakousku nebo v Egyptě, možnost též výletů do vzdálenějších lokalit .Tento mořský typ dokončení kurzu je většinou spojen i s volným potápěním po skončení kurzu pod dohledem instruktora.

Vstupní předpoklady pro účast v kurzu:

- minimální věk 10 let
- schopnost uplavat alespoň 200m
- dobrý zdravotní stav
- touha po dobrodružství a poznání

 

Samotný kurz se skládá ze tří hlavních částí:

 1. Teoretická výuka
  K výuce teorie slouží kvalitně zpracovaná učebnice, kterou obdržíte při Vašem přihlášení do tohoto kurzu. Díky této učebnici můžete studovat teorii v čase, který Vám vyhovuje a nejste nuceni trávit dlouhé hodiny v učebně. Po samostudiu následuje lekce s instruktorem v našem potápěčském centru , kde se budete seznamovat s výstrojí a budou vysvětleny veškeré informace, zodpovězeny otázky a probrána specifika a konkrétní zeměpisné podmínky v kterých absolvujete Váš kurz nebo se budete potápět. Součástí teoretických setkání je shlédnutí výukového videa a napsání kontrolních testů, aby jste si mohli ověřit, že dané problematice opravdu rozumíte a případně mohli být opět vysvětleny nejasnosti. To vše přispívá k tomu, že vědomosti získané v tomto kurzu jsou trvalé.
   
  Pozor !!!!! Od roku 2006 je povinností všech instruktorů PADI poskytnout při výuce učebnici a veškerý další výukový materiál klientovi. Instruktor, který toto neprovádí se dopouští hrubých porušení standardu PADI a poškozuje kvalitu výuky

 2. Praktická cvičení v kontrolovaných vodách(trénink bazén)
  Přichází první ponory v bazénu, při kterých budete uplatňovat své čerstvě nabyté teoretické znalosti a zároveň si procvičíte potápěčské techniky a dovednosti.Tato cvičení se odehrávají pod přímým dohledem instruktora. V bazénu absolvujete pět modulů. Naučíte se , jak předcházet vzniku nepříjemných situací pod vodou a jak lze tyto situace jednoduše vyřešit. Hlavním kritériem pro úspěšné zvládnutí je správné a bezpečné provedení požadovaných cviků a zažití dovedností.Výuka v bazénu je provázána s výukou teorie, takže máte možnost si nastudované informace ihned ověřit v praxi.

 3. Praktická cvičení v otevřené vodě
  Ponory ve volné vodě zakončují základní výcvik potápěče / 4 ponory na volné vodě/. Umožňují aplikovat a prohloubit si získané vědomosti a dovednosti ve skutečném potápěčském prostředí pod dohledem instruktora.  První ponor je zaměřen na soužití se z vodou a průzkumu podvodního prostředí. Další tři ponory obsahují vždy na začátku procvičení dovedností, které jste se naučili v bazénu a potom opět ponor pro radost. Po úspěšném absolvování pěti modulů na otevřené vodě výcvik končí a z Vás se stávají samostatní potápěči OWD.
  Je také možné absolvovat program OPEN WATER DIVER REFERRAL. V ČR absolvujete výuku teorie a tréninky v bazénu a ponory na volné vodě můžete dokončit kdekoliv na světě na základě námi vystaveného předávacího protokolu.Ponory na volné vodě a certifikační poplatek platíte základně, kde se rozhodnete Váš kurz dokončit.
  Po absolvování kurzu obdržíte potápěčskou kvalifikaci OWD se kterou se můžete potápět do maximální hloubky 18 metrů.

  Cena kurzu:

  Kurz vedený v českém jazyce --> 9300,- Kč + 1000,- Kč za certifikační kartu.
  Kurz vedený v angličtině --> 14725,- Kč + 1000,-
  Kč za certifikační kartu.

Služby zahrnuté v ceně kurzu  :

- kompletní teoretická i praktická výuka
- učební manuál PADI OWD
- zapůjčení úplné potápěčské techniky včetně masky, šnorchlu a ploutví pro potřeby kurzu
- plnění lahví ( u kurzů vedených v ČR)
- potápěčský deník
- diplom a dárek na památku
- vystavení mezinárodní potápěčské kvalifikace a registrace u PADI Int.

Když Vám něco nepůjde, neznamená to, že si budete muset něco připlácet. Naučíme Vás to. 
Neváhejte a zkuste to hned - pomůžeme Vám. Kurzy OWD probíhají celoročně.
Začít můžete ještě dnes.
 
Při zakoupení výstroje nad 50.000,- Kč bez DPH do jednoho měsíce od dokončení kurzu - KURZ ZDARMA!!!
 
Kurzy pořádáme v skupinové formě i individuálně. Skupinám a firemním kolektivům nabízíme program výuky postavený na klíč.

wrack1Tento kurz navazuje na znalosti a dovednosti kurzu předcházejícího, tedy Open Water Diver, a dále je prohlubuje a rozvíjí. Skládá se celkem z pěti /kurz Advanced OWD/ anebo z devíti specializací /kurz Advanced Plus OWD/, z nichž dva jsou zaměřeny na oblast hloubkového potápění a navigace a zbývající zaměření si vybere účastník sám podle svých zájmů. Všem ponorům samozřejmě předchází teoretická příprava. Ponory provedené v kurzu Advanced se mohou stát základem pro získání Specializace.

Oblasti zaměření jsou

povinné:

- Navigation Dive
- Deep Dive


volitelné:

- Altitude Dive
- AWARE - Fish Identification Dive
- Boat Dive
- Diver Propulsion Vehicle Dive
- Drift Dive
- Dry Suit Dive
- Multilevel Dive
- Night Dive
- Peak Performance Buoyancy
- Search And Recovery Dive
- Underwater Naturalist Dive
- Underwater Photography Dive
- Underwater Videography Dive
- Wreck Dive


CENA KURZU ADVANCED OWD - 6700,- Kč


Pro členy klubu DivePoint a více než 8-členné skupiny poskytujeme slevy 5%.
V ceně není zahrnut registrační poplatek 1000,- Kč.

photo2Cílem těchto kurzů je seznámit potápěče s dovednostmi, znalostmi, plánováním, organizací, technikou, problémy a nebezpečím v různých oblastech jejich zájmů v/při potápění. Kurz se vždy skládá z teoretické přípravy, v případě potřeby i tréninku na bazénu nebo jiných kontrolovaných podmínkách a podle zaměření též z různého počtu ponorů na volné vodě.

Nabízenými oblastmi jsou:

Pro potápěče OWD:

- Altitude Diver
- AWARE - Fish Identification
- Boat Diver
- Diver Propulsion Vehicle
- Drift Diver
- Dry Suit Diver
- Equipment Specialist
- Multilevel Diver
- Night Diver
- Peak Performance Buoyancy
- Project AWARE
- Research Diver
- Underwater Hunter
- Underwater Naturalist
- Underwater Navigator
- Underwater Photographer
- Underwater Videographer

Pro potápěče AOWD:

- Cavern Diver
- Deep Diver
- Enriched Air Diver
- Ice Diver
- Search and Recovery Diver
- Wreck Diver

first_aidJe základní tréninkový kurz pro případy první pomoci. Studenti se naučí priority péče pomoci včetně nejdůležitější z dovedností - umělého dýchání a masáže srdce - CPR. Naučí se, jak pečovat o postiženého od počátku poskytování pomoci do předání lékařskému personálu, a to nejen v nouzových situacích při potápění, ale i v běžných, každodenních. Tento kurz není kurzem potápěčským, je pouze doplňkem ve vzdělávacím řetězci PADI kurzů pokračujícího vzdělávání.

CENA KURZU MEDIC FIRST AID - 2000,- Kč

Pro členy klubu DivePoint a více než 8-členné skupiny poskytujeme slevy 5%.
V ceně není zahrnut registrační poplatek 1000,- Kč.

rescue2Je důležitým a rozhodujícím krokem v rozvoji znalostí a dovedností potápěče sahajících za rekreační úroveň. Budete se mentálně a fyzicky připravovat zvládnout nouzové situace vznikající při potápění. Nejde jen o záchranu v případě nastalé nouze, ale zejména o zvládnutí znalostí a dovedností, které pomáhají všem drobnějším i velkým nouzovým situacím předcházet. Kurz obsahuje teoretickou přípravu a procvičení dovedností ve volné vodě.

CENA KURZU RESCUE DIVER - 8800,- Kč

Pro členy klubu DivePoint a více než 8-členné skupiny poskytujeme slevy 5%.
V ceně není zahrnut registrační poplatek 1000,- Kč.

animal4Není kurz, ale výkonnostní úroveň potápěče. Žadatel o tento kvalifikační stupeň musí prokázat úroveň znalostí tak, že je kvalifikován jako PADI Divemaster s pěti Specializacemi, nebo musí být PADI Advanced Open Water Diver popř. Advanced Plus a Rescue diver s pěti Specializacemi.

CENA KURZU MASTER SCUBA DIVER - 8000,- Kč

Pro členy klubu DivePoint a více než 8-členné skupiny poskytujeme slevy 5%.
V ceně není zahrnut registrační poplatek 1000,- Kč.